Thứ 2, Ngày 28 - 05 - 2018
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
696129
THÔNG TIN HÀNG NGÀY
Công văn về việc giới thiệu chữ ký, con dấu của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ký, cấp, chứng nhận các văn bản thuộc các Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng

Trước tình trạng giấy tờ giả đang lưu hành ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực, để việc chứng nhận các giấy tờ bảo đảm chính xác. Ngày 15 tháng 6 năm 2009 Cục Lãnh sự ( Bộ Ngoại giao) có Công văn đề nghị Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức hành nghề công chứng giới thiệu mẫu con dấu và chữ ký của những người có thẩm quyền cấp, chứng nhận các giấy tờ của Sở Tư pháp và tổ chức hành nghề công chứng cho Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

 

Do vậy, ngày 25 tháng 6 năm 2009 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2061/BTP-BTTP về việc giới thiệu chữ ký, con dấu của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ký, cấp, chứng nhận các văn bản thuộc Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng, với nội dung như sau:

Hiện nay, số lượng giấy tờ yêu cầu chứng nhận lãnh sự của công dân tại Cục Lãnh sự ngày càng nhiều, trong đó có nhiều loại giấy tờ do Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng cấp hoặc chứng nhận.

Để bảo đảm việc chứng nhận các loại văn bản, giấy tờ được chính xác, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc giới thiệu và hướng dẫn các Phòng công chứng, Văn phòng công chứng trên địa bàn quản lý giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ký, cấp, chứng nhận các văn bản thuộc Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng cho Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Công văn này được gửi cho các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện.                                                      

PT

( Ngày 25 tháng 06 năm 2009 )
Các thông tin mới hơn
Các thông tin khác:
 
Dịch vụ
Hình ảnh
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo