Thứ 5, Ngày 22 - 04 - 2021
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1107420
Không đồng ý với kết luận định giá tài sản, có quyền khiếu nại? PDF. In Email
Thứ ba, 30 Tháng 8 2011 06:59

Hỏi:

Vừa qua tôi tố cáo gia đình ông N, huỷ hoại, đập phá tài sản nhà tôi. Công an xã đã xác minh, định giá tài sản và trả lời chưa đủ định lượng để khởi tố vụ án hình sự, nhưng tôi không đồng ý. Vậy tôi phải làm gì?

Trả lời:

Nếu bà có căn cứ cho rằng kết luận định giá tài sản không chính xác, không khách quan, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì bà có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì bà có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng yêu cầu định giá lại tài sản. Trong thời hạn bẩy ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị cơ quan thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải quyết định chấp nhận hoặc từ chối đề nghị yêu cầu định giá lại; trong trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản cho người đề nghị.

Trong trường hợp người đề nghị không đồng ý với việc từ chối yêu cầu định giá lại của cơ quan điều tra thì có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cùng cấp. Trong trường hợp mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện kiểm sát cùng cấp phải xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát cùng cấp là quyết định  cuối cùng (Điều 24 Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005.)

 

Các thông tin mới hơn
Các thông tin khác:
Cập nhật ngày Thứ ba, 30 Tháng 8 2011 07:03
 
Dịch vụ
Hình ảnh
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo