Thứ 3, Ngày 28 - 09 - 2021
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1171568
Dịch vụ- Lệ phí
Dịch vụ
  • Công chứng
  • Dịch thuật
  • Dịch vụ khác
 
Thông tư liên tịch 91/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Thông tư liên tịch 91 2008 TTLT-BTC-BTP

 


Dịch vụ
Hình ảnh
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo