Quyền thừa kế tài sản khi bố mẹ chết không có di chúc?

Hỏi:
Bố mẹ đã mất và không có làm di chúc thừa kế căn nhà cho các con. Hiện căn nhà là đồng thừa kế của tất cả các người con. Căn nhà này sắp bị Nhà Nước giải tỏa thu hồi đất. Theo quyết định của Ban Bồi Thường, tiền đền bù sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân cho các người con hiện đang sinh sống và có hộ khẩu tại căn nhà đó.

  1. Riêng các người con đã tách hộ khẩu và chuyển đi nơi khác sinh sống. Chúng tôi phải làm gì để được công nhận đồng thừa kế và cũng nhận được tiền đền bù đó?
  2. Trường hợp người đã định cư ở nước ngoài có được Nhà Nước công nhận đồng thừa kế và được nhận tiền đền bù hay không?
    Trả lời:
  3. Điều 674 Bộ Luật Dân sự quy định “Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa kế do pháp luật quy định”. Theo đó, trong trường hợp này để được pháp luật công nhận là các đồng thừa kế và được hưởng tiền tiền đền bù của Nhà nước cho việc thu hồi di sản thừa kế thì tất cả các người con của bố mẹ bạn nên ủy quyền cho một người trong số các đồng thừa kế đến văn phòng công chứng gần nhất để làm thủ tục khai nhận di sản. Về hồ sơ và trình tự thủ tục khai nhận di sản bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết tại văn phòng công chứng.
  4. Để được hưởng thừa kế thì người thừa kế phải chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế. Các giấy tờ chứng minh là có quan hệ với người để lại di sản như: Giấy khai sinh, Giấy xác nhận con nuôi; Bản án, sơ yếu lý lịch, các giấy tờ khác. Khi đã chứng minh được mình có quan hệ với người để lại di sản thì người này sẽ được nhận di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào người đó đang định cư ở đâu (Trừ trường hợp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất). Vậy nên trong trường hợp có một người trong các đồng thừa kế đang định cư ở nước ngoài thì họ vẫn được Nhà nước công nhận là đồng thừa kế và được hưởng tiền đền bù nếu họ đã tiến hành thủ tục khai nhận di sản.
    Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các đồng thừa kế (hoặc người được ủy quyền) nên cung cấp cho Ban Bồi Thường các thông tin có liên quan đến quyền được nhận tiền đền bù, địa chỉ liên hệ, số tài khoản cá nhân để Ban Bồi Thường thuận lợi hơn khi tiến hành chi trả.

Tin tức

Hồ sơ biểu mẫu

Hướng dẫn thủ tục

Hỏi đáp